Quản lý chất lượng : Nam/ Nữ (ML khởi điểm 8.000.000Đ)

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An


PHỤ BẾP : NAM/ NỮ (MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM 7.000.000Đ)

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh


QUẢN LÝ SẢN XUẤT - SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP (ML KHỞI ĐIỂM 10.000.000Đ )

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An


Nhân viên kho : Nam/Nữ (ML khởi điểm 7.000.000đ )

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An


ĐẦU BẾP : Mức lương khởi điểm 10.000.000đ

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh


TÀI XẾ XE TẢI : Mức lương khởi điểm 6.900.000đ

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh


Nhân viên phục vụ : Nam/Nữ (ML khởi điểm 6.000.000đ )

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An