Nhân viên kinh doanh: Nam (ML khởi điểm: 8.000.000đ)

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh


Quản lý Cafeteria: Nam/nữ (ML khởi điểm 10.000.000đ)

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh


Tổ trưởng phục vụ: Nam/ Nữ (ML khởi điểm 8.000.000đ)

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An


Quản lý chất lượng : Nam/ Nữ (ML khởi điểm 8.000.000Đ)

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An


PHỤ BẾP : NAM/ NỮ (MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM 7.000.000Đ)

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh


QUẢN LÝ SẢN XUẤT - SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP (ML KHỞI ĐIỂM 10.000.000Đ )

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An


Nhân viên kho : Nam/Nữ (ML khởi điểm 7.000.000đ )

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An


ĐẦU BẾP : Mức lương khởi điểm 10.000.000đ

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh


Nhân viên phục vụ : Nam/Nữ (ML khởi điểm 5.500.000đ )

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An