Quản lý chất lượng : Nam/ Nữ (ML khởi điểm 8.000.000Đ)

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh


Tổ trưởng Phục vụ : Nam/Nữ (ML khởi điểm: 6.000.000đ )

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh


PHỤ BẾP : NAM/ NỮ (MỨC LƯƠNG KHỞI ĐIỂM 7.000.000Đ)

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh


Nhân viên kho : Nam/Nữ (ML khởi điểm 7.000.000đ )

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh


ĐẦU BẾP : Mức lương khởi điểm 10.000.000đ

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh


TÀI XẾ XE TẢI : Mức lương khởi điểm 6.300.000đ

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh


Nhân viên phục vụ : Nam/Nữ (ML khởi điểm 5.000.000đ )

Làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh